Обработени жалби во ноември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/f768ab06-a80a-4468-aca6-16e3c8f1e10b/resource/dc7dc889-c7e0-4f49-9033-b1462f82d00e/download/-2019.xlsx

Обработени жалби во ноември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
File could not be downloaded. Reason: URL request failed. Error details: [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/dc7/dc8/89-c7e0-4f49-9033-b1462f82d00e'. Attempted on 02/08/2020. Tried 55 times since 19/02/2020. This URL has not worked in the history of this tool.
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во ноември 2019
Опис Обработени жалби во ноември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација