Обработени жалби во октомври 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/f768ab06-a80a-4468-aca6-16e3c8f1e10b/resource/d3e853dc-2521-4266-93f8-38a5acb803d4/download/-2019.xlsx

Обработени жалби во октомври 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 8, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во октомври 2019
Опис Обработени жалби во октомври 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација