Обработени жалби во јануари 2019 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/f768ab06-a80a-4468-aca6-16e3c8f1e10b/resource/9557737a-4893-4cac-a43c-2f8fb1b1f428/download/-2019.xlsx

Обработени жалби во јануари 2019

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 8, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во јануари 2019
Опис Обработени жалби во јануари 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:29:38.323193