Обработени жалби во јули 2019 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/f768ab06-a80a-4468-aca6-16e3c8f1e10b/resource/3468b47b-ed62-461d-877b-11bcf155b4d7/download/-2019.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Обработени жалби и приговори на административни службеници 2019

Извор: Обработени жалби и приговори на административни службеници 2019

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 10, 2020
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во јули 2019
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:29:48.811306