xlsx Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/5dc0e734-8942-410e-8d38-10c12dc125f0/resource/92a029d7-d722-4b76-a97a-ca222fd4d5b9/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Илегални мигранти

Извор: Илегални мигранти од 2010 до 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име xlsx
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:25:25.502282