Интерни огласи јули 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/e156c5a1-a594-447b-bdf5-1eea7e4399df/download/-2019.xlsx

Интерни огласи јули 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 10, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи јули 2019
Опис Интерни огласи јули 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација