Интерни огласи август 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/db7d69c5-7bcd-4d44-901b-7cd135d2da3c/download/-2019.xlsx

Интерни огласи август 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 8, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи август 2019
Опис Интерни огласи август 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација