Интерни огласи ноември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/9e693451-f45a-4473-9ec2-fa7507e47c60/download/-2019.xlsx

Интерни огласи ноември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
File could not be downloaded. Reason: URL request failed. Error details: [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/9e6/934/51-f45a-4473-9ec2-fa7507e47c60'. Attempted on 09/08/2020. Tried 55 times since 19/02/2020. This URL has not worked in the history of this tool.
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи ноември 2019
Опис Интерни огласи ноември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација