Интерни огласи септември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/27f6e1d3-623b-4780-961e-fc06f3c5d30d/download/-2019.xlsx

Интерни огласи септември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 14, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи септември 2019
Опис Интерни огласи септември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација