Интерни огласи мај 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/03fc80ab-8b17-4b98-8585-a89c3a18f7ae/download/-2019.xlsx

Интерни огласи мај 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи мај 2019
Опис Интерни огласи мај 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација