Индустрија (производство, вработеност и продуктивност)

Индустрија (производство, вработеност и продуктивност), месечни квартални и годишни промени во % од 2005 до 2017

Прегледи

7

Преземања

3

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Индустрија (производство, вработеност и продуктивност)
Опис

Индустрија (производство, вработеност и продуктивност), месечни квартални и годишни промени во % од 2005 до 2017

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus