Инвентар на стакленички гасови - податоци по сектори по години (1990-2016)

Инвентар на стакленички гасови - податоци по сектори по години (1990-2016)

Прегледи

0

Преземања

20

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Инвентар на стакленички гасови - податоци по сектори по години (1990-2016)
Опис

Инвентар на стакленички гасови - податоци по сектори по години (1990-2016)

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Milena Stojanovska
Е-пошта на одржувачот m.stojanovska@moepp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција непознато
Извор
Јазик
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање 07-07-2020
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus