Административно управување мај 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/ef04038d-f87a-4ce1-a0f0-46063106e2ce/resource/8aca97a8-7459-4312-b49d-0bb7334fbb24/download/-2019.xlsx

Административно управување мај 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јули 12, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Административно управување мај 2019
Опис Административно управување мај 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација