Административно управување ноември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/ef04038d-f87a-4ce1-a0f0-46063106e2ce/resource/608b12e8-c934-471d-bf05-4bf135c6f073/download/-2019.xlsx

Административно управување ноември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
File could not be downloaded. Reason: URL request failed. Error details: [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/608/b12/e8-c934-471d-bf05-4bf135c6f073'. Attempted on 12/07/2020. Tried 51 times since 19/02/2020. This URL has not worked in the history of this tool.
  • Проверено: Јули 12, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 10, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Административно управување ноември 2019
Опис Административно управување ноември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација