Исплатени средства по мерки за 2017 година Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/60870dab-a37b-4e3e-a9a1-fc77556a44e7/resource/e68043f2-aeb3-41a4-bd7d-a9bb577769ba/download/2.1.7-2017-.csv

Исплатени средства по мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Other (Public Domain)
Име Исплатени средства по мерки за 2017 година
Опис Исплатени средства по мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:12:55.824713