Исплатени средства по мерки за 2017 година

Исплатени средства по мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Прегледи

88

Преземања

31

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Исплатени средства по мерки за 2017 година
Опис

Исплатени средства по мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Катерина Даркоска
Е-пошта на одржувачот katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција двапати во годината
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло АФПЗРР
Поврзан ресурс https://datagovmk.keitaro.app/dataset/60870dab-a37b-4e3e-a9a1-fc77556a44e7/resource/e68043f2-aeb3-41a4-bd7d-a9bb577769ba/download/2.1.7-2017-.csv
Датум на издавање 12-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus