Исплата за 2017 година по мерки и подрачни единици

Исплата согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година по мерки и подрачни единици

Прегледи

56

Преземања

17

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Исплата за 2017 година по мерки и подрачни единици
Опис

Исплата согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година по мерки и подрачни единици

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Катерина Даркоска
Е-пошта на одржувачот katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција двапати во годината
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло АФПЗРР
Поврзан ресурс https://datagovmk.keitaro.app/dataset/893cd453-5766-4fb0-9b81-db40f073b221/resource/dbead1dc-bbd0-4053-8341-e7a38c71cd7a/download/2.1.6-2017-.csv
Датум на издавање 12-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus