Наплата на даночни приходи

Извршена наплата по вид на даночен приход на годишно ниво по квартали

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Наплата на даночни приходи
Опис

Извршена наплата по вид на даночен приход на годишно ниво по квартали

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Стефанија Јовиќевиќ
Е-пошта на одржувачот Stefanija.Jovikjevikj@ujp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација http://www.ujp.gov.mk/mk/statistika/naplata/1/2019/4
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus