Извршување на буџет на Општа влада

БУЏЕТ НА ОПШТА ВЛАДА (консолидиран Буџет на РМ и Буџети на општини)

Прегледи

25

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извршување на буџет на Општа влада
Опис

БУЏЕТ НА ОПШТА ВЛАДА (консолидиран Буџет на РМ и Буџети на општини)

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus