Извоз - избрани производи по СМТК (во милиони евра)

Извоз - избрани производи по СМТК (во милиони евра) на месечно, и квартално ниво од 2010 до 2017, а на годишно ниво од 2006 до 2017 година

Прегледи

7

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извоз - избрани производи по СМТК (во милиони евра)
Опис

Извоз - избрани производи по СМТК (во милиони евра) на месечно, и квартално ниво од 2010 до 2017, а на годишно ниво од 2006 до 2017 година

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus