Извештаи за реализација на проектот бесплатни бањи за пензионери

Извештајот содржи сумарни податоци за бројот на корисници на бесплатно бањско лекување по термини и бањи

Прегледи

15

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извештаи за реализација на проектот бесплатни бањи за пензионери
Опис

Извештајот содржи сумарни податоци за бројот на корисници на бесплатно бањско лекување по термини и бањи

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Јехона Рамадани
Е-пошта на одржувачот JRamadani@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus