Годишен извештај за 2019 година

URL: http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1270/1857-7121_Godisen_izvestaj_za_2019_12.05.2020.pdf

Од апстрактот на податочниот сет

Целосен извештај за реализацијата на Буџетот на УЈП за 2019 година

Извор: Извештај за реализација на Буџетот на УЈП за 2019 година

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран непознат
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Годишен извештај за 2019 година
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација