Извештај за работата на Државниот инспекторат за земјоделство за период Јануари - Јуни 2020

Извештај за работата на Државниот инспекторат за земјоделство за период Јануари - Јуни 2020

Прегледи

0

Преземања

10

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извештај за работата на Државниот инспекторат за земјоделство за период Јануари - Јуни 2020
Опис

Извештај за работата на Државниот инспекторат за земјоделство за период Јануари - Јуни 2020

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus