Крвни деликти од 2010 до 2017 година

Крвни деликти

Прегледи

32

Преземања

28

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Крвни деликти од 2010 до 2017 година
Опис

Крвни деликти

Категорија/тема
  Одржувач Никица Петрушевски
  Е-пошта на одржувачот kontakt@moi.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција на секои три месеци
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus