Конечни ревизорски извештаи 2015-2019

Објавени конечни ревизорски извештаи за работењето на инситуциите во јавниот сектор согласно годишната програма за ревизии за 2015-2019

Прегледи

0

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Конечни ревизорски извештаи 2015-2019
Опис

Објавени конечни ревизорски извештаи за работењето на инситуциите во јавниот сектор согласно годишната програма за ревизии за 2015-2019

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Александар Поповски
Е-пошта на одржувачот aleksandar.popovski@dzr.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција постојано се ажурира
Извор http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1090
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 01-12-2019
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus