Каталог МЖСПП

Каталог на отворени податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање

Прегледи

13

Преземања

20

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог МЖСПП
Опис

Каталог на отворени податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Milena Stojanovska
Е-пошта на одржувачот m.stojanovska@moepp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 29-01-2019
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus