Каталог на Управа за финансиско разузнавање

URL: http://data.gov.mk/dataset/013f7e64-359a-47d9-9bc8-dddfb50484dd/resource/9d8ed9c9-3139-45df-a03d-c876c16d3d25/download/katalog-ufr.xlsx

Каталог на Управа за финансиско разузнавање

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 22, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Каталог на Управа за финансиско разузнавање
Опис Каталог на Управа за финансиско разузнавање
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација