Каталог на отворени податоци-ДПРМ

Каталог на отворени податоци-ДПРМ

Прегледи

20

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на отворени податоци-ДПРМ
Опис

Каталог на отворени податоци-ДПРМ

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus