Каталог на податочни сетови АФПЗРР

Каталог на податочни сетови АФПЗРР

Прегледи

78

Преземања

19

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на податочни сетови АФПЗРР
Опис

Каталог на податочни сетови АФПЗРР

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Катерина Даркоска
Е-пошта на одржувачот katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло АФПЗРР
Поврзан ресурс
Датум на издавање 09-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus