Каталог на Инспекциски совет

Каталог на Инспекциски совет

Прегледи

0

Преземања

4

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на Инспекциски совет
Опис

Каталог на Инспекциски совет

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Елизабета Кучера
Е-пошта на одржувачот b.kuchera@is.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со http://is.gov.mk/mk/
Документација http://is.gov.mk/mk/
Фреквенција постојано
Извор http://is.gov.mk/mk/search/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло http://is.gov.mk/mk/
Поврзан ресурс http://is.gov.mk/mk/
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus