Каталог на Инспекциски совет

Каталог на Инспекциски совет

Прегледи

26

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на Инспекциски совет
Опис

Каталог на Инспекциски совет

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Даниела Јакимовска
Е-пошта на одржувачот d.jakimovska83@gmail.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus