Каталог на МИОА

Каталог на податочни сетови на МИОА

Прегледи

56

Преземања

46

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на МИОА
Опис

Каталог на податочни сетови на МИОА

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Станислав Василковски
Е-пошта на одржувачот sysadmin@test.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus