Каталог на АХВ

Каталог на АХВ

Прегледи

23

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на АХВ
Опис

Каталог на АХВ

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Виолета Душкоска
Е-пошта на одржувачот vdushkoska@fva.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus