Каталог на Агенција за лекови и медицински средства

Каталог на Агенција за лекови и медицински средства

Прегледи

41

Преземања

33

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на Агенција за лекови и медицински средства
Опис

Каталог на Агенција за лекови и медицински средства

Категорија/тема Здравство
Одржувач Виктор Митевски
Е-пошта на одржувачот viktor.mitevski@malmed.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција двапати во годината
Извор https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 25-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus