Каталог АЕК

URL: http://data.gov.mk/dataset/b8ae1db3-8989-4e80-b6ad-32dcfab0cb09/resource/0302b329-a81f-4bd1-88aa-bf75172de244/download/katalog-aek.csv

Каталог АЕК

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 22, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Каталог АЕК
Опис Каталог АЕК
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација