Список на Катастарски општини во Република Македонија

Список на Катастарските општини во Република Македонија со нивните шифри

Прегледи

139

Преземања

80

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Список на Катастарски општини во Република Македонија
Опис

Список на Катастарските општини во Република Македонија со нивните шифри

Категорија/тема
 • Влада и јавен сектор
 • Региони и градови
 • Население и општество
Одржувач Марија Бундалевска Пецалевска
Е-пошта на одржувачот m.pecalevska@katastar.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/
Фреквенција нерегуларно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
  Има дел
   spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
   коментари овозможени од Disqus