Листа на толкувачи на знаковен јазик кои поседуваат сертификат

Листата содржи податоци за сертифицираните толкувачи на знаковен јазик

Прегледи

25

Преземања

23

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Листа на толкувачи на знаковен јазик кои поседуваат сертификат
Опис

Листата содржи податоци за сертифицираните толкувачи на знаковен јазик

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Арта Сулејмани
Е-пошта на одржувачот asulejmani@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus