Листа на потпишани договори за ИПАРД

Вкупно потпишани и исплатени договори (реализирани исплати) за ИПАРД 2 Оглас 01/2017 година

Прегледи

143

Преземања

32

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Листа на потпишани договори за ИПАРД
Опис

Вкупно потпишани и исплатени договори (реализирани исплати) за ИПАРД 2 Оглас 01/2017 година

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Катерина Даркоска
Е-пошта на одржувачот katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција двапати во годината
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло АФПЗРР
Поврзан ресурс https://datagovmk.keitaro.app/dataset/f5731c84-2ee1-4819-b42d-b51be6865ca2/resource/221187f9-deed-4afc-ab22-e76d9bc108f7/download/2.1.1-2.csv
Датум на издавање 09-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus