Листа на должници

Листа на должници на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување како и акцизи и царини, за кои вкупниот износ на долгот е:

 1. повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност и
 2. повисок од 300.000 денари за правните лица.

Прегледи

0

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Листа на должници
Опис

Листа на должници на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување како и акцизи и царини, за кои вкупниот износ на долгот е:

 1. повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност и
 2. повисок од 300.000 денари за правните лица.
Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Стефанија Јовиќевиќ
Е-пошта на одржувачот Stefanija.Jovikjevikj@ujp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici/pogledni/465
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 30-09-2020
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
  Има дел
   spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
   коментари овозможени од Disqus