Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност

Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност

Прегледи

101

Преземања

60

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност
Опис

Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност

Категорија/тема
  Одржувач Станислав Василковски
  Е-пошта на одржувачот stanislav.vasilkovski@mioa.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција друго
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Скопје
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
    коментари овозможени од Disqus