Годишен план за јавни набавки во 2020 година ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/bde06b8a-74bd-418f-b0db-45c6ae312fa0/resource/3d97247b-a23f-46cf-a2a8-a4f2d24d8628/download/godisen-plan-za-javni-nabavki.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ДКСК

Извор: javni-nabavki-2020

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 30, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Годишен план за јавни набавки во 2020 година на ДКСК
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација