Јавни огласи јули 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/b369a3e7-dbbf-4ee2-88f5-ed705c37d398/resource/c9c84d88-509b-462a-91a9-7723602f9e17/download/-2019.xlsx

Јавни огласи јули 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 18, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 10, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи јули 2019
Опис Јавни огласи јули 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација