Јавни огласи октомври 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/b369a3e7-dbbf-4ee2-88f5-ed705c37d398/resource/bf1bb7a4-c73c-4251-a290-4e26a74acd91/download/-2019.xlsx

Јавни огласи октомври 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 18, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 8, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Јавни огласи октомври 2019
Опис Јавни огласи октомври 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација