Јавни огласи за вработување на административни службеници 2019

Јавни огласи за вработување на административни службеници 2019

Прегледи

182

Преземања

134

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Јавни огласи за вработување на административни службеници 2019
Опис

Јавни огласи за вработување на административни службеници 2019

Категорија/тема
  Одржувач Катерина Манева
  Е-пошта на одржувачот k.maneva@aa.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција годишно
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија 1.0
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus