Јавна администрација на РСМ

Јавна администрација на РСМ

Прегледи

163

Преземања

61

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Јавна администрација на РСМ
Опис

Јавна администрација на РСМ

Категорија/тема
  • Влада и јавен сектор
  • Население и општество
Одржувач Станислав Василковски
Е-пошта на одржувачот sysadmin@test.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 04-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus