I Квартален извештај на Државниот инспекторат за земјоделство за 2019

I Квартален извештај на Државниот инспекторат за земјоделство за 2019

Прегледи

0

Преземања

3

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов I Квартален извештај на Државниот инспекторат за земјоделство за 2019
Опис

I Квартален извештај на Државниот инспекторат за земјоделство за 2019

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus