I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година

I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година

Прегледи

10

Преземања

54

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година
Опис

I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus