Неименуван ресурс Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/258fc1ef-e386-4329-86ac-325e7f85cc6d/resource/1ed1ea1f-618a-4b3f-afef-5a53dda5267f/download/i-1.xls

Од апстрактот на податочниот сет

I Квартален извештај за извоз на земјоделски производи 2019 година

Извор: I Квартален извештај за извоз на земјоделски производи 2019 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 18, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 26, 2019
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T00:23:32.419680