Номенклатура на листови од топографски карти

Номенклатура на листови од топографски карти за размер 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000

Прегледи

48

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Номенклатура на листови од топографски карти
Опис

Номенклатура на листови од топографски карти за размер 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000

Категорија/тема
 • Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
 • Животна средина
 • Региони и градови
 • Население и општество
 • Транспорт
Одржувач Фикрета Шаќировиќ
Е-пошта на одржувачот f.shakirovic@katastar.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/
Документација http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/
Фреквенција друго
Извор http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%81/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
  Има дел
   spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
   Број
   коментари овозможени од Disqus