Номенклатура на листови од катастарски планови

Номенклатура на листови од катастарски планови за размер 1:500, 1:1000, 1:2500, 1:5000, 1:10000

Прегледи

29

Преземања

20

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Номенклатура на листови од катастарски планови
Опис

Номенклатура на листови од катастарски планови за размер 1:500, 1:1000, 1:2500, 1:5000, 1:10000

Категорија/тема
 • Влада и јавен сектор
 • Региони и градови
Одржувач Сања Волканова Златановска
Е-пошта на одржувачот s.volkanova@katastar.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/
Документација http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
  Има дел
   IDNOM
   NOMENKLATURA
   коментари овозможени од Disqus