Невработени лица според школска подготовка состојба 2019, 2020, 2021

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување, според школска подготовка состојба 2019, 2020, 2021

Прегледи

23

Преземања

48

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Невработени лица според школска подготовка состојба 2019, 2020, 2021
Опис

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување, според школска подготовка состојба 2019, 2020, 2021

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
  • Региони и градови
Одржувач Марина Зафировска
Е-пошта на одржувачот marina.zafirovska@av.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus